TORSDAG, kl. 16.10: Föreläsning om intelligent design ifrågasätts

Det har blossat upp en debatt på Linköpings universitet inför en föreläsning nästa vecka.

Det handlar om intelligent design, det vill säga att växter och djur är för komplexa för att ha kunnat uppstå ”slumpmässigt”. Det måste finnas nån skapare - en designer - även till dessa ting.

En gästföreläsare ska berätta mer om detta nästa tisdag. Men det gillas inte av alla.