ONSDAG, kl. 15.35: Tema Resa: Den inre resan

Det behöver ju inte bara handla om tåg, buss eller bil när vi snackar om att resa. Den inre resan kan vara lika spännande.

Var man ska - och hur man reser - det är individuellt. Ofta leder det till ökad självkännedom.

Vi besökte terapeuten och yogaläraren Marie-Louise Linné i Söderköping.