FREDAG 15.15 Mentorer för utrikesfödda akademiker fungerar bra

Det mentor som östsvsenska handelskammaren drivit sedan i våras har lyckats bra.

För att underlätta för utrikesfödda akademiker och för att arbetsgivare ska lära sig mer om andra kulturer har ett antal chefer på företag i länet varit mentorer för invandrare med akedmisk utbildning.