TORSDAG, kl. 15.35: Action - här får anhörigvårdare kontakt med varandra

Vi har under ett par dagar rapporterat om kommunernas vilja att hjälpa anhöriga som tar hand om dom äldre.

I Linköpings kommun erbjuds personer som vårdar anhöriga i hemmet ett speciellt dataprogram.

Programmet kallas för Action och ger förutom praktisk information anhörigvårdarna möjlighet att få kontakt med andra i samma situation via bildtelefon.