FREDAG 15.05 Aidsdagen uppmärksammas i Linköping

Ett kvarts sekel efter det första aidsfallet har 25 miljoner dött i aids. I Östergötland lever omkring 90 personer med hiv. Antalet personer som insjuknat i aids är bara ett fåtal i länet. Idag första december uppmärksammas de aidssjuka lite extra runt om i länet och i världen.

I Linköping på Stora Torget ägde en manifestation rum mot hiv och aids. Biskop Martin Lind är en av dem som höll tal.