FREDAG 15.15 Cirkus och bollsporter får dela på ny hall i Himmelstalund

Idag presenterades det hur Norrköping Dolphins och Norrköpings kommuns nya multisporthall i Himmelstalund kommer att se ut.

Fört och främst är det bollsporter som kommer att bedrivas i arenan, men även Norrköpings ungdomscirkus få flytta ut till Himmelstalund.

Eva Linder, marknadsanvarig och förälder till barn i cirkusen är nöjd över att få byta lokaler.