MÅNDAG, kl. 15.35: Måndagsgästen: Björn-Ola Linnér klimatforskare

Inte sedan SMHI började mäta för 147 år sedan har det varit så milt höstväder i Götaland som i år. Samtidigt skriker tidningarna ut om ”klimathotet” och att svenska städer kan komma att översvämmas redan om 40 år om inget görs.

Världsvädret har hamnat i fokus denna höst. Vår måndagsgäst är därför Björn-Ola Linnér, docent och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.