MÅNDAG, kl. 15.15: Kommunala gymnasieskolor tvingas till marknadsföring

Gymnasieskolorna satsar allt hårdare på marknadsföring för att locka nioendeklassarna i länet att välja just deras skola inför hösten nästa år.

Skolorna är uppfinningsrika när det gäller att hitta nya på nya metoder att marknadsföra sig på.