TISDAG, kl. 15.10: Flest tvångsundersöks i Östergötland

En 18-årig kvinna får hämtas av polis för att tvångsundersökas om hon bär på klamydia. Det har länsrätten i Östergötland nyligen beslutat. 

En kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att Östergötland är det landsting som ansökt om flest tvångsundersökningar och också fått det beviljat sedan den nya smittskyddslagen trädde i kraft för två år sedan.