ONSDAG, kl. 15.45: Miljöteknik - länets nästa exportprodukt

Miljöteknik pekas ut som Sveriges nästa stora exportindustri. Där har Östergötland goda förutsättningar att få del av inkomsterna.

Det finns nämligen företag i länet som redan idag har förverkligat export av miljöteknik. Vi besökte Ageratec, som säljer sina produkter till utlandet.