ONSDAG, kl. 15.40: Krav på att naturgasledning stoppas

Den planerade naturgasutbyggnaden genom mellansverige kritiseras starkt i en ny rapport från Svenska naturskyddsföreningen, LRF och Svenska bioenergiföreningen.

I rapporten står det bland annat att en större satsning på naturgas riskerar att undergräva klimatpolitiken. Organisationerna bakom rapporten är oroliga för att koldioxidskatten kommer att sänkas till förmån för industrin.

På klimatpolitiskt centrum i Norrköping, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet och SMHI, är man kluven till en satsning på naturgas.