TISDAG 23 januari

  • På Arbetsförmedlingen i Söderköping bekräftade platsförmedlare Leif Fredriksson att det finns allt fler jobb att söka. / 15.10
  • Östergötland ligger dock lite på efterkälken när det gäller att nå det så kallade åttioprocentsmålet - att fyra av fem personer ska ha jobb. Men även här ser arbetsmarknaden ljus ut berättade Länsarbetsnämndens utredare Jens Lotterberg. / 15.20
  • Den franska delen av Baskien håller sig lugnare än den spanska berättade Sveriges Radios utrikeskorrespondent Alice Petrèn. / 15.25
  • Fortfarande strömlösa hushåll mellan Tidersrum och Ydrefors. Vi pratade med Mårten Borgny på Kålstorp som fick besked från E Ons ansvariga i Östergötland.
    De fyrtio hushållen i trakten måste vänta på hjälp från E-Ons Nässjöregion som dock jobbar med elva montörer där just nu. / 15.40
  • Allt färre åker kollektivt, trots att miljöfrågan är så het. Vi besöker Åby utanför Norrköping, där nästan ingen tar bussen. / 16.10
  • Simhallen i Norrköping ska rustas ytterligare när Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK, ska arrangera Sim SM 2008. Det berättade klubbdirektören P-A Blomqvist. / 16.20