MÅNDAG 7 maj

  • Bäckadalsskolan i Valdemarsvik läggs ner till hösten. Elever i Valdemarsvik söker sig till andra utbildningar och skolor utanför kommunen. Socialdemokraterna i kommunen vill satsa på aktiviteter och boende för ungdomar för att vända trenden. Moderaterna lovar förslag om förbättringar till hösten.
    / 15.10
  • Klimatfeber i Sveriges Radio. Docent Marrku Rummukainen vid SMHI, som sitter i regeringens vetenskapliga råd om klimatfrågor, svarade på frågor om klimatförändringarna. / 15.40
  • Ydre kommun har bästa företagsklimatet i Östergötland enligt den årliga ranking som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv presenterar idag. / 16.10