Urbanisering inom vården

Urbanisering inom vården

Nu har det nämligen gått tre månader sen det så kallade vårdvalet infördes i Östergötland. Någon direkt rusning efter att få byta vårdcentral har det inte varit, men redan nu är en trend tydlig. Vårdcentralerna i de mindre kommunerna förlorar patienter, medan de som ligger i de större orterna där många har sina jobb, får fler.