Klockan klämtar för församlingar

Klockan klämtar för församlingar

Efter nyår slås ett stort antal församlingar i Svenska kyrkan ihop. Orsaken är vikande besöksantal och dålig ekonomi.