Näringslivstoppar i gemensam aktion

Näringslivstoppar för Ostlänken

Snökaos, växelfel, trångt på spåren. Den svenska järnvägsnätet och dess användning har fått utstå hård kritik den här vintern med missnöjda resenärer, mer eller mindre beroende av tåget för att ta sig till jobbet.

Frågan är om en ny, snabbjärnväg som Ostlänken kan minska problemen, det tror i alla fall 12 tunga näringslivstoppar från vår region. Idag gör man gemensamt upprop i Svenska Dagbladet, där man också jämför beslutet av framtida snabbtåg med när nuvarande sträckning en gång byggdes, för mer än 100 år sedan.