Torsdag 25 februari Programledare: Petter Ahnoff

Bakterierna frodas på krogren

Att man ska vara försiktig med kranvatten och is i glasen när man åker utomlands, vet väl de flesta. Men det gäller även när man går på krogen hemmavid. En undersökning som gjorts i Norrköping visar att isen och vattnet som serveras har stora hygieniska brister.

Flera olika typer av bakterier frodas i ismaskiner och läskautomater och så många som två tredjedelar av alla prover som togs visade på bristande renlighet.