onsdag 19 maj

Biskopsvalet igång - idag utses kandidaterna

 I mars nästa år går Martin Lind i pension efter 15 år som biskop i Linköpings stift och arbetet med att hitta hans efterträdare har redan inletts. 

Idag samlades omkring 600 präster, diakoner och elektorer från olika församlingar till ett så kallat nomineringsval.  De kandidater som får flest röster i dagens val kommer sedan att konkurrera om biskopsposten i valet den 23 september.

I nuläget står valet mellan följande kandidater men fler kan komma till: Catharina Helmersson, Cecilia Wadstein, Christopher Meakin, Elna Wahlgren Lundqvist, Helle Klein, Ingegerd Sjölin, Ingemar Söderström, Karin Burstrand, Martin Modéus, Mats Hagelin, Mikael Mogren, Per Eckerdal, Peter Lundborg, Sven-Bernhard Fasth, Sverker Linge och Thomas Stoor.