Torsdag 20 maj

De saknar företagen i valrörelsen

Svenskt näringslivs vd Urban Bäckström kritiserar de politiska partierna, så väl regering som opposition, för att de inte har några förslag på hur man ska utveckla svenska företag. Bäckström efterlyser långsiktiga planer och djärva politiska reformer, bland annat en stor skattereform. Men från riksdagshuset och Rosenbad tycker han inte att han får någon respons.