Torsdag 30 september

Sociala företag – en väg till arbete

Sociala företag, företag som drivs eller ägs av arbetslösa, kan enligt en rapport från Östsam leda till att många arbetslösa bli självförsörjande. Samhället vinner på att hjälpa männisor att starta företag och etablera sig på arbetsmarknaden, det är slusatsen i rapporten.