Torsdag 7 oktober

För Världens barn: Jeepar som vårdcentraler

Bristen på läkare är stor och avstånden till närmsta läkare är långa för människorna på landsbygden i Kenya. I ett försök att göra avhjälpa läkarbristen något och minska avstånden finns Rotarys jeepläkare. Med hela utrustningen och medicinförrådet packat i stora kistor åker läkarna i jeepar ut på dåliga vägar för att möta patienterna i tillfälliga kliniker.

Per Andrén, till vardags distriksläkare i Växjö, är en av dom som lämnat i Sverige under några veckor för att arbeta som läkare under mycket primitiva förhållande.