Vi är oroliga för våra släktingar

Omar Farazj är mycket oroad över utvecklingen i sitt hemland och har inte hört något från sina släktingar på flera dagar.  Hustrun Elham Kalifa har svårt att koppla av och är skakad över hur militären slår tillbaka när människor demonstrerar i Libyen. Hela familjen följer intensivt nyhetsflödet via arabisk tv och internet.