Linköping

Blogg hjälper flyktingbarn i skolan

4:44 min

Många av de flyktingbarn som kommer till Linköping idag en sämre skolbakgrund än de barn som tidigare kom till Sverige. Fler är analfabeter och det ställer nya krav på lärarna.

De nyanlända barnen placeras för det mesta i någon av de internationella klasser som finns i kommunen. Och i Linköping håller man nu på att ta fram ett kartläggningsmaterial för att få reda på vad barnen egentligen kan när de anländer. Snezana Nero berättar om en pojke som aldrig gått i skola men som ändå visar sig vara bra på matematik.

– Han har jobbat på torget tillsammans med sin pappa och sålt varor. Då kunde han ju faktiskt matte, fast på hans sätt.  

I många större städer finns internationella klasser, där nyanlända barn från andra länder får mjukstarta sin svenska skolgång. I Linköping finns idag sjutton internationella klasser. Vi har träffat tre elever och en lärare från en av de här klasserna i Ånestadskolan.