SAAB invigde utecklingscenter i Brasilien

3:13 min

Idag invigs ett svensk-brasilianskt utvecklingscenter i staden Sao Paolo i Brasilien, som sägs vara Sveriges största industristad eftersom svenska företag har flest antal anställda i sin industri där.

SAAB är initiativtagare till centret och Linköpings kommun och universitetet är några av dem som medverkar. Dan Jangblad från Linköping är strategidirektör på SAAB och idag är han i Brasilien för invigningen