Avskrivna fall av misstänkt hudcancer granskas på nytt

4:22 min

Även Universitetssjukhuset i Linköping kommer nu att på nytt granska tidigare avskrivna fall av misstänkt hudcancer. Igår framkom det ju att man på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg gjort en rad felbömningar av hudcancerpatienter. Bakgrunden här är sju lex Maria-anmälningar, som i huvudsak rör EN patolog på US, och nu kommer hela processen ses över.