Krokek

Sedumtak på förskola i Krokek

2:59 min

I Krokek håller kommunen just nu på att lägga ett såkallat sedumtak. Det här är ett grönt växttak som består av tjockbladiga växter.