Östergötland

Somalier glada för pengar till anhöriginvandring

Nu är det klart att nya regler kommer att underlätta för personer som vill återförenas med släktingar i Sverige även om de saknar identitetshandlingar som exempelvis somalier.

Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om att satsa 850 miljoner kronor i budgeten nästa år på detta. Många familjer har levt separerade och hoppas nu att kunna få leva tillsammans igen.