Förskolan i fokus

Förväntas snickra och idrotta

1:38 min

Det finns en risk att bristen på män i förskolan skapar stereotyper istället för att bryta dem. Männen ute i verksamheten har ofta förväntningar på sig att tillföra något manligt, som att snickra eller idrotta med barnen.

Andreas Gunnarsson utbildar sig till förskollärare vid Linköpings universitet och som har vikarierat på förskolor. Han är en av sex killar i sin årskurs på universitetet, antalet tjejer är runt 130, och han märker att killarna ibland antas ha andra åsikter och tankar än tjejerna.

– På en del ställen var det de som sa ”åh vad kul med en kille, du kan ju går och spela bandy med barnen”, berättar Andreas Gunnarsson.

Christian Eidevald som är förskollärarutbildare och genusforskare på Högskolan i Jönköping, tycker att det är ett problem att många tänker sig att män ska tillföra något nytt eller annorlunda.

– För att jag kommer in som man i en verksamhet så förväntas jag på nåt sätt bära upp en slags allmän manlighet och det är inte alltid att män trivs med det, det kanske inte är därför som de har valt yrket.

När Christian Eidevald tidigare arbetade som förskollärare tyckte han att det var svårt att förhålla sig till alla motstridiga förväntningar.

– Efter att man har sagt att, ja, vi behöver en man, sade man samtidigt att vi ska absolut inte göra någon skillnad. Så jag ska kommer på något sätt med en slags manlighet, men sen är det inta alltid jag förväntas göra det manliga eftersom vi ska göra lika, säger Christian Eidevald.