Östergötland

Många blir sjuka av inomhusmiljön

5:02 min

Allt fler östgötar anmäler arbetsskador orsakade av sjuka hus. Hittills i år har antalet sådana anmälningar till Försäkringskassan tredubblats, från ett 40-tal i genomsnitt de senaste fem åren till närmare 130 ärenden i år. Igår berättade vi om de problem som personal och elever på Ektorpsringen i Norrköping drabbats av efter fukt- och mögelprobem i skolan och enligt Arbetsmiljöverkets Bosse Knutsson är underhållet på kommunala lokaler eftersatt.

I dagens upplaga av Östergötland idag var också Sören Karlsson, ansvarig för offentliga lokaler i Norrköping med och berättade hur kommunens lokaler ser ut. Ulf Flodin överläkare vid arbets- och miljömedicinska avdelningen på Universitetssjukhuset berättade även om hur de som vistas i sjuka hus mår.