Mer hot och våld för kriminalvårdarna

5:28 min

Hot och våld mot personalen på landets fängelser och häkten ökar, liksom ensamarbetet. Fackförbundet Seko presenterar idag en undersökning bland sina medlemmar inom kriminalvården som visar att över hälften utsatts för hot eller våld i arbetet.