Norrköping

Medvetet fusk med sopor menar kommunen

4:48 min

Norrköpings kommun anklagar företaget IL Recycling som ansvarar för sophanteringen i kommunen för att medvetet ha fuskat med sophanteringen. Socialdemokraten Håkan Liljeblad ordförande i tekniska nämnden vill inte berätta vad företaget har gjort men säger att det finns ett omfattande bevismaterial som visar på att företaget har brutit mot avtalet.