Studentfusket minskar

5:16 min

Plagiat är det vanligaste sättet att fuska. Tidsbrist och stress är anledningen till att sudenterna tar till fusket menar Camilla Hahn som sitter i disciplinnämnden på Linköpings Universitet.