ONSDAG, kl. 15.38: Krav på bättre kostnadsförslag vid bilreparationer

Bilverkstäderna i Sverige måste bli bättre på att ge kunderna korrekta prisuppgifter före en reparation. Det menar organisationen Kontrollerad Bilverkstad som varje år låter kontrollanter från Bilprovningen göra 15.000 oanmälda stickprovskontroller. Fjolårets undersökning visar att kunderna är nöjdare nu än för två år sedan. Men den tekniska kvaliteten har inte förbättrats - och verkstäderna måste blir bättre på att ge rätt pris, enligt Kontrollerad Bilverkstad.