ONSDAG, kl. 15.20: Utbildningsradion söker folk

I början av april drar Utibldningsradion igång en serie här i P4. Temat blir ännu en gång ”Tusen vägar till kunskap”, där bland annat vuxenutbildningen ska belysas. Nu efterlyser Utbildningsradion personer som kan tänka sig att vara med i radio.