ONSDAG, kl. 15.08: Utbrett skattefusk bland privatläkare

6 av 10 privatläkare och sjukgymnaster som specialgranskats av Skatteverket har visat sig fuska. De flesta av felen var dessutom avsiktliga, konstaterar Skatteverket.