TISDAG, kl. 15.15: Modersmålsundervisningen får både ris och ros

Norrköping har för få lärare med flerspråkig bakgrund. Det framgår av statistik från Norrköpings kommun, vilket nyheterna rapporterat om under tisdagen.

Bara 5% av lärarna i grundskolan har den bakgrunden, men så många som 22% av barnen har ett annat modersmål än svenska. Det här har (v) haft synpunkter på och motionerat till fullmäktige i frågan.

I programmet Östergötland Idag möttes både motståndare och företrädare för modersmålsundervisningen.