MÅNDAG, kl. 15.15: Upprörda känslor över förslaget om ålfiskeförbud

Ålen är den fiskart som har mest betydelse för yrkesfiskarna här i länet. Men nu föreslår Fiskeriverket att det ska bli förbjudet att fiska ål.

Dom som äger fiskevatten i Östergötland är upprörda.

Yrkesfiskare kan få dispens men för fritidsfiskare och för dom som har ålfisket som en extra inkomst kan det vara slutfiskat vid årsskiftet.