TISDAG, kl. 16.10: Ballongvidgning sänker dödligheten i hjärtinfarkt

Ballongvidgning sänker dödligheten med en tredjedel hos patienter med akut propp i ett av de större kranskärlen om den görs inom fyra timmar.

Det visar en stor svensk studie med 26 000 hjärtinfarktpatienter som gjorts i Linköping.