Nikola Lindén Sarcevic


Tybbles Maradona, som inte brydde sig särkskilt mycket om musik, utan hellre glodde på TV, som liten.

Ho ho, annat är det i dag när han far land och jorden runt för att spela sin musik med bandet Millencolin.

Nikola Lindén Sarcevic sommarpratade i Sveriges Radio Örebro den 29 juli, repris 1 augusti, om nedladdning av musik. Om att vara smulor-på-bordet-jagande pappa den ena veckan, och ha det vilda turnélivet den andra. Men han funderar också på hur det skulle vara att ha ett 9-5-jobb.


Nikolas skivlista:
Regnbågen - Bröderna Lindgren och Vanna Rosenberg
1 2 3 4 - Feist
The Christian life - The Byrds
Don’t think twice it’s alright - Bob Dylan
Keep the customer satisfied - Simon & Garfunkel
A sky to talk to - Deportees
Dark in my heart - Lee Hazelwood
Idioter - Markus Krunegård
Som ett lån - Ulf Lundell