Qigong ger positiv känsla

Nu är det bevisat - vi mår bra av att utöva qigong.

Det menar Mattias Johansson, som har skrivit en avhandling om detta vid Örebro Universitet.

Han har undersökt hur personer som håller på med qigong ändrar sinnesstämning under och efter träningspassen. Han har också jämfört detta med en kontrollgrupp och sett att oro, ängslan, ilska och depression minskar hos qigongutövarna jämfört med kontrollgruppen.