Parrelationen funkar bra mot stress

Det finns ett klart samband mellan stress och hur parrelationen fungerar. Det har doktorand Ann-Christine Andersson- Arntén vid Göteborgs universitet kommit fram till.