Ovälkomna små gäster

23 November 2009

I kalla tider är det högsäsong för råttor och möss. Och enligt serviceföretaget Anticimex nya statistik ökar antalet råttor i Sverige. Sen 2006 har antalet saneringar genomförda av Anticimex som rör råttor och andra gnagare ökat med 10 procent.

Tillsammans med saneraren Marcus Grönberg tog vi oss ut på jakt till en musinkräktad villa i Vintrosa.