Att höra med huden

26 November 2009

Med hjälp av en liten apparat, liknande en mobiltelefon ska dövblinda kunna höra ljud med huden. Genom vibrationer i det lilla hjälpmedlet "Monitor" kan personen uppfatta vad som händer i omgivningen.

Det här är en prototyp som teknikforskaren Parivash Ranjbar vid Örebro universitet arbetat fram och som nu ska ut på test hos ett antal försökspersoner.