Port au Prince den 3 februari:

Port au Prince den 3 februari:

Fortfarande tre veckor efter jordbävningen är det frakturer som inte blivit omhändertagna. En del skador uppstod också vid det större efterskalvet. Många har sår efter brännskador och klämskador. Här finns nu läkemedel för att kunna bedöva och smärtstilla. Logistiken för att klara operationsprogrammen är komplicerad och koordinationen av läkare och lokal personal svår.

Läget bedöms i alla fall vara mer under kontroll nu jämfört med den akuta fasen, då personalen här jobbade dygnet runt. Vi har två operationssalar på sjukhuset som alltid är fullbelagda. Havandeskapsförgiftningar är mycket vanliga, vilket kräver akuta kejsarsnitt. Orsaken till förgiftningarna tros vara den stress kvinnorna utsatts för under rådande situation.

Knutna till operationsavdelningen är för närvarande tre narkosläkare för dygnet runt service, två ortopeder, en gynekolog och två allmänkirurger. Nationaliteterna är många. Vi är nu två operationssjuksköterskor här som mest sköter operationsprogrammen, så vi hinner mesta möjliga antal patienter. Någon narkossjuksköterska har vi inte. Inte heller barnmorskor eller barnläkare, vilket brukar behövas vid kejsarsnitt. Förlossningsläkaren och jag hjälps åt om det behövs.

Utrustningen är minimal. Tillgången på instrument kunde vara bättre, liksom möjligheten att rengöra operationsinstrument.

Säkerhetsläget för oss utlänningar har skärpts, men inom Läkare utan gränser arbetar vi utan beväpnade vakter.

Gunnar