Port au Prince den 4 februari:

Port au Prince den 4 februari:

Läkare utan gränser har arbetat i Haiti i nästan 20 år och fanns på plats när jordbävningen inträffade. Kirurger kunde börja prioritera och operera med en gång. Man berättar att det låg folk överallt på golven, i korridorerna och utanför sjukhuset där jag jobbar. Åtta av de lokala medarbetarna inom Läkare utan gränser dog. Flera av dem som jobbar på sjukhuset har förlorat anhöriga och många fler sina hem. På öppna platser i stan har man byggt upp skydd i plåt och trä och tältläger finns i alla parker. Hjälporganisationer har vattenreservoarer och latriner finns uppställda. WHO och andra NJO:s (Non Governmental Organisations) arbetar med mat- och vattendistribution.

Dagligen åker vi genom de mest drabbade delarna. Här kommer det ta år att återuppbygga allt. Behovet av stöd från handikapporganisationer och psykologer kommer kvarstå länge.

Idag opererade vi en lärare som skadat sin hand och sitt ben. Han berättar att han förlorat många av sina kollegor.

De flesta skolor är fortfarande stängda. Han log med hel ansiktet när jag sa att jag kommer från Sverige. Rabblade svenska fotbollsspelare i en rasande fart. Så vi har solskensstunder mitt i allt elände också.

Gunnar