Rent vatten på nytt sätt

16 mars 2010

Skråmsta vattenverk i Örebro har under de senaste sex åren gått igenom en omfattande totalrenovering. Vissa delar av anläggningen är nu helt unika i Sverige.

Tillsammans med enhetschef Lars Ferbe fick vi en rundtur på vattenverket.