Nu finns boken som hjälper barn

Nu finns en handbok som handlar om hur man tar hand om barn som blivit utsatta för våld. Specialpedagog Elisabeth Högberg Eriksson i Örebro har varit med och skrivit boken. Kristina Hasslert sitter med i föreningen Kvinnohusets styrelse och är volontär på Kvinnohuset. Båda kom till Boulevard för att berätta om boken, som de hoppas ska vara till hjälp och nytta för många.