Projektet Kedjan ska förbättra rutiner vid dödsolyckor

Nytt projekt ska hjälpa drabbade vid rattfylleolyckor genom en kedja mellan polis, räddningstjänst, kommun, landsting och andra inblandade parter.

När Mats Sjöö förlorade sin 17-åriga son, Rickard Sjöö, i en trafikolycka upptäckte han brister i kommunikation mellan olika myndigheter. Projektet Kedjan startades för att förbättra kommunikationen och på så sätt underlätta situationen för de drabbade.

- Man ska veta att polisen lämnar över stafettpinnen till akuten som i sin tur lämnar över den till kommunen, och så vidare, säger Mats Sjöö.