Ungdomsakuten i Boulevard

Hur mycket ska man lägga sig i som förälder? Varför vill mina ungdomar alltid sova bort helgerna?

Är det sant att dagens ungdomar är mer stressade än någonsin förr?

Var tredje tisdag handlar Boulevard om våra unga vuxna. Om kompisar, droger, gränser och om hur vi vuxna bemöter våra ungdomar.

Till vår hjälp har vi Sussie Persson och Cecilia Kalén, som båda jobbar som kuratorer i Örebro kommun.

Therese Johansson, psykolog och forskare vid Örebro universitet är också med, liksom Anders Jacobsson och Sören Olsson, författarna bakom Sune och Bert.

Vi har också en ungdomspanel som varje gång tycker till om temat för dagen.

Det är du som lyssnar som bestämmer vad Ungdomsakuten ska handla om.

Hör av dig till Boulevard, SR Örebro, 701 80 Örebro eller boulevard.orebro@sr.se. Du får naturligtvis vara anonym.

Nästa Ungdomsakuten hör du igen till hösten.

Här kan du lyssna på gamla program.