Tisdag 5 juni

12.10: Föräldrargrupper i Örebro protesterar och argumenterar in i det sista för att få politiker att inte lägga ned skolor. Föräldrar berättar om hur de gör för att påverka politikerna.

12:10: Föräldrar till barn på nedläggningshotade Karlslundskolan i Örebro lämnar protestbrev till vänsterpartiets representant i programnämnd Barn och utbildning.

12.50: Ett dödsfall förra året och en allvarligt skadad kvinna förra veckan, ansvarig tjänsteman om den olycksdrabbade Olaitunneln i Örebro.

Vill du höra programmet i efterhand? Gå in i vårt 30-dagars arkiv. Välj det datum du vill höra och klockslag 12.08-12.30 eller 12.30-13.00.